Mer enn et regnskapsbyrå

Vestfold Økonomisenter ønsker å være en pålitelig og engasjert samarbeidspartner for våre kunder.

Vi kan bistå og håndtere en rekke oppgaver knyttet til økonomifeltet i bedriften, samt være en økonomisk rådgiver i driften.

Engasjement

Vi engasjerer oss i våre kunders virksomhet og tror det er nøkkelen til et godt samarbeid. Vårt mål er å bidra positivt i driften av selskapet.

Erfaring og kompetanse

Samarbeid med ulike type kunder har gitt ansatte erfaring og kompetanse på mange områder, og i et vidt spekter av bransjer.

Teknologi

De elektroniske verktøyene vi benytter, effektiviserer mange oppgaver. Vår oppgave er å tilpasse teknologien til hver enkelt kunde.

Hva gjør vi?

Økonomi og administrasjon i den daglige driften

Alt etter kundenes behov, kan vi ta oss av hele eller deler av arbeidet med administrasjon og økonomi i selskapet. Det vil si håndtering av fakturaer fra leverandører, fakturering til kunder, innbetalinger og utbetalinger i bank, løpende regnskapsføring, årsregnskap og skattemelding, samt kjøring av lønn med tilknyttede HR-tjenester.

Økonomisk rådgivning

Kort sagt betyr dette at vi kan være en samtalepartner som bistår med synspunkter og innspill når avgjørelser skal tas i selskapet. Ofte får beslutninger økonomiske konsekvenser, noe vi kan bidra til å analysere og synliggjøre. 

Stiftelse og etablering

Skal du starte et firma? I den forbindelse melder raskt mange spørsmål seg, og valg må foretas. Vi har lang erfaring med denne prosessen og kan lose deg trygt gjennom frem til klargjøring for daglig drift. Alt foregår digitalt!

24SevenOffice – vårt førstevalg

Fordi  hverdagen blir enklere…

Kjernefunksjonaliet

24SevenOffice dekker alle de vanligste verktøyene et selskap trenger. Moduler for regnskap, fakturering, lønn og bank.

Prosjekt og timer

24SevenOffice har et avansert verktøy for prosjektstyring med tilhørende timeregistreringsmodul. 

Reise, utlegg og kjørebok

Ved bruk av en egen 24SevenOffice – app kan de ansatte enkelt registrere sin reiser med kjøregodtgjørelse og utlegg. Alt integrert med lønnsmodulen.

Integrasjon

En av de store styrkene til 24SevenOffice, er integrasjonsmuligheter mot andre systemer. Dette gjør det enkelt å hente inn økonomidata fra ulike sidesystemer.

Vestfold Økonomisenter AS

Kontakt oss

Ønsker du en prat om bistand til oppstart eller videre drift for ditt firma, så tar vi gjerne en samtale med deg. 

post@vosas.no

+47 906 94 707

Stensarmen 16, 3112 TØNSBERG