Administrasjon og økonomi

I den daglige driften av et selskap er det mange oppgaver som skal håndteres. Hvor mange av disse oppgavene et selskap vil løse selv, varierer med ønsker, ressurser og kompetanse. Av den grunn er det viktig for oss å avklare kundenes behov, og deretter tilby løsninger der vi deler oppgaver mellom kunden og oss. Under ser du listet opp mange tjenester og oppgaver vi kan ta oss av. 

Kartlegging og avklaring

Hvilke oppgaver og tjenester ønsker kunden at vi skal bistå med? Hva ønsker de å håndtere selv?

Arbeidsdeling

Fordeling av oppgaver ut i fra kundens ønsker, ressurser og kompetanse. 

Drift og samarbeid

Jevnlig god kommunikasjon rundt drift, samt rapportering, danner grunnlaget for et godt samarbeid.

 • Håndtere inngående fakturaer
 • Foreta utbetalinger
 • Fakturering
 • Purring
 • Lønnskjøringer
 • Timer og overtid
 • Reiseutlegg og kjøregodtgjørelse
 • HR
 • Løpende regnskapsføring
 • Budsjettering
 • Skattemelding
 • Årsregnskap