Regnskap

Med flere digitale verktøy og nye måter å kommuisere på, har hverdagen for en regnskapsfører forandret seg mye de siste årene.

Målet er å registrere hver transaksjon bare en gang

Mange av våre kunder ønsker selv å gjøre ulike oppgaver knyttet til økonomi. Data fra disse oppgavene ønsker vi å ta inn i regnskapet, uten å måtte registrere de på nytt.

Hemmligheten ligger i flyten

En god arbeidsdeling mellom oss som regnskapbyrå og dere som selskap, er avgjørende for effektiv og trygg regnskapsføring. Vi ønsker å være en ressurs for våre kunder, der vi kan gi nyttig økonomisk informasjon og råd for å bedre virksomhetens drift.

Les mer om rådgivning og analyse

Hva består et regnskapsoppdrag av?

Et regnskapsoppdrag består ofte av en eller flere av disse oppgavene:

  • Bokføring
  • Utfakturering
  • Innbetalinger og purringer
  • Fakturamottak
  • Remittering (betaling av regninger)
  • Lønnskjøringer
  • Årsregnskap
  • Ligningspapirer

Vi dekker hele spekteret i forhold til oppgavene over. For noen selskap tar vi oss av hele økonomifunksjonen, for andre har vi funnet frem til en hensiktsmessig arbeidsdeling.