tjenester

Forretningsfører

Vi har lang erfaring som forretningsfører for boligsameier og eiendomsselskaper. Vi kan overta ansvaret for utfakturering av fellesutgifter, oppfølging av innbetalinger, lønn og rapportering til myndigheter.

Regnskap

Vi benytter moderne digitale verktøy i vårt arbeid. Disse fremmer arbeidsdeling mellom dere og oss. Det gir smart og effektiv regnskapsførsel der målet er å registrere hver transaksjon bare en gang. 

Rådgivning og analyse

Gjennom oppdaterte regnskapstall, har vi et godt verktøy for å vurdere din bedrifts lønnsomhet og likviditet fortløpende. Dette innebærer analyser ved å sammenstille tall og sammenligne tall.