rådgivning og analyse

Økonomisk styring innebærer å ha oversikt over firmaets økonomi og å ta beslutninger på riktig grunnlag. For å få dette til er man avhengig av gode systemer og rutiner i selskapet. Vi kan bistå dere i dette arbeidet ved å se nærmere på områdene under.

  • Regnskapsanalyse
  • Lønnsomhet
  • Likviditet
  • Kostnadskontroll
  • Budsjettering
  • Rapportering
  • Styrearbeid